Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI www.infotraficromania.ro

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat site-ul www.infotraficromania.ro

  1. Preluarea oricărui conținut din site ul www.infotraficromania.ro, se face doar cu link activ către sursă.
  2. Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca abonat și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
  3. Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.
  4. www.infotraficromania.ro pot furniza prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web.  Nu garantăm și nu suntem responsabili în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.
  5. www.infotraficromania.ro nu este responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.
  6. www.infotraficromania.ro își rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita imaginea, produsele, serviciile și partenerii acestuia.

7. Este interzisă:

  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
  • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem sau accesarea oricăror servere și servicii din rețeaua www.infotraficromania.ro care nu sunt publice, fără autorizație.
  • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fara acordul scris al posesorilor acestor adrese;

8. www.infotraficromania.ro își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau in totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. www.infotraficromania.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

9. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
– www.infotraficromania.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de catre terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații pe adresa de email: contact@infotraficromania.ro
Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului revine în întregime autorilor acestora. www.infotraficromania.ro își rezervă dreptul de șterge acele opinii care contravin Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

11. Acest site este oferit în aceasta formă fără alte garanții. Nu suntem responsabili pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă fapta are caracter public și se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.